โค้ชเตี้ย นำทัพ บุคลากรฉลาม ผ่านอบรมโค้ช ระดับ เอ, บี ไลเซ่นส์

5 บุคลากร สโมสร ชลบุรี เอฟซี นำโดย สะสม พบประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน, พิภพ อ่อนโม้ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, เทิดศักดิ์ ใจมั่น อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอน, ชุน จี ฮุน ฟิตเนสโค้ช และ กฤษดา พวงมะลิ  โค้ชทีมเยาวชน รับมอบวุฒิบัตร ผ่านการอบรมโค้ช AFC Coaching Course ระดับ บี และ เอ ประจำปี 2561

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ที่ทำการสมาคมฯ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ฝึกสอน ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course และ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course ในช่วงปี 2561

ภายในพิธีมอบวุฒิบัตร นำโดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด 19 คน ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘A’ Coaching Certificate Course (วันที่ 20 สิงหาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2561)

1.นายชวนันท์ แดงเจริญ
2.นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุข
3.นายเนติพงษ์ ศรีทองอินทร์
4.นายชยกร ถนัดเดินข่าว
5.นายพิภพ อ่อนโม้
6.นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น
7.นายสุธี สุขสมกิจ
8.นายอานนท์ แก้วพฤกษ์
9.Mr.Hagen Hubner
10.Mr.Takuro Hosaka
11. นายสะสม พบประเสริฐ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course (วันที่ 9 มิถุนายน 2561)

1.นางสาวชีวธันย์ เครือวัลย์
2.นายกฤษฎา พวงมะลิ

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course (วันที่ 10 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2561)

1.นายกัมปนาท พะนา
2.นายเปรมศักดิ์ ดับโรค
3.นางสาวพิสมัย สอนไสย์
4.นายประมวล ทินกระโทก
5.นายณัฐพล กระจ่างโพธิ์
6.CHUN JIHOON