เอไอเอ จับมือ ฉลามชล จัด “เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก 2019” ฝึกทักษะฟุตบอล ให้เด็กไทย

เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอลให้เยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก” ประจำปี 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในเขตจังหวัด ชลบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาค…

อ่านต่อ...