ประกาศรายชื่อสมาชิกตลอดชีพสโมสรชลบุรี เอฟซี Sharks Never Die!

หลังจากทีมงานสโมสรฯ ได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกตลอดชีพ บัดนี้ สโมสรชลบุรี เอฟซี มีความยินดีที่จะต้อนรับ “แฟนฉลามชล” ทุกท่านที่ได้ทำการลงทะเบียนแจ้งความจำนงและผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดครบถ้วน สู่การเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวฉลามชลในรูปแบบสมาชิกตลอดชีพ โดยมีรายชื่อ เรียงตามลำดับเวลาการลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

 1. นาย วุฒิพล เจริญผล
 2. นาย ณัฐพงศ์ สุพานิชรัตนา
 3. นาย ศุภชัย สิงห์โตทอง
 4. นาย บรรจง เหลืองรัตนมาศ
 5. นาง อุไรวรรณ พันธุรัตน์
 6. นาย พัฒนพงศ์ สิโรดม
 7. นาย ไกรสิทธิ์ ลิหงวน
 8. นาย สมยศ แซ่โง้ว
 9. นาย จักรพันธ์ ปั่นปี
 10. นาย กวินทร์ เขมกุลวานิช

โดยมีรายชื่อสำรอง 1 ท่าน กรณี 10 ท่านด้านบนไม่สามารถทำการสมัครจนเสร็จสมบูรณ์ ทางสโมสรฯ จะทำการติดต่อ คุณ กชพร วราอิริยะกุล เพื่อมายืนยันสิทธิ์ และดำเนินการสมัครสมาชิกตลอดชีพแทนรายชื่อดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อให้การสมัครครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์

 • 8-17 มกราคม 2563 ทั้ง 10 ท่าน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ขั้นสุดท้าย และชำระค่าสมาชิกทั้งหมด(หรืองวดแรกกรณีผ่อนชำระ) ภายในวันดังกล่าวที่
 • ดำเนินการที่ทำการสโมสรฯ สนามชลบุรี สเตเดี้ยม ในวันและเวลาทำการ
 • กรณีไม่สะดวกสามารถดำเนินการทางโทรศัพท์ ต้องติดต่อเพื่อ ส่งเอกสาร และทำการโอนเงินชำระค่าสมาชิกภายในกำหนดด้วยเช่นกัน

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่สโมสรฯ นัดหมายเพื่อยืนยันสิทธิ์และชำระค่าสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • พร้อมชำระค่าสมาชิก
  (กรณีผ่อนชำระ ชำระงวดแรก 5,000 บาท)

ชำระค่าสมาชิกเพียงครั้งเดียว 30,000 บาท

หรือ เลือกผ่อนชำระกับสโมสรฯ รายละเอียดดังนี้

 • ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
 • ชำระงวดแรกในวันสมัคร 5,000 บาท ต้องชำระภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 • ผ่อนชำระส่วนที่เหลือ เดือนละ 5,000 บาท ทุกเดือน จนครบ 30,000 บาท
 • กรณีวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุด ต้องชำระในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
 • กำหนดวันชำระงวดสุดท้าย ไม่เกิน 12.00 น. วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
 • กรณีไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไข ถือว่าขั้นตอนสมัครสมาชิกตลอดชีพไม่สมบูรณ์ การสมัครเป็นโมฆะ และสโมสรฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอเรียกคืนค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระมาแล้วในทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมกรณีชำระด้วยบัครเครดิต

 • 1.75% : VISA , Mastercard
 • 2.25% : VISA , Mastercard Platinum/Titanium

 

สถานที่ชำระค่าสมัคร “ที่ทำการสโมสร” สนามชลบุรี สเตเดี้ยม

เวลาทำการ 10.30 น. – 17.30 น.

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ ฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์และการจำหน่ายตั๋ว 038-467-109

(ในเวลาทำการ)

‘ฉลามชลจนวันตาย!’ : สมาชิกตลอดชีพ สโมสรชลบุรี เอฟซี

‘Sharks Never Die!’ : Life-time Member – Chonburi FC

รายละเอียดข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขกติกา สำหรับสมาชิกตลอดชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • สามารถเข้าชมเกมการแข่งขันของ ชลบุรี เอฟซี ในเกมเหย้า ทุกถ้วย ทุกรายการตลอดชีพ
 • สำรองที่นั่งประจำ ในบล็อคที่เปิดจำหน่ายแก่สมาชิกตั๋วปีในแต่ละฤดูกาล
 • ในทุกปีสโมสรฯ จะแจ้งกำหนดการเพื่อลงทะเบียนเลือกที่นั่ง/ยืนยันที่นั่ง เป็นลำดับแรก เพื่อออกบัตรบัตรสมาชิกตั๋วปี และรับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกตั๋วปีในทุกฤดูกาล เช่น บัตรกำนัล ส่วนลดเสื้อแข่งขัน และส่วนลดสินค้าที่ระลึกสโมสรฯ ที่จุดจำหน่าย และในช่องทางออนไลน์
 • ลุ้นรางวัลพิเศษจากกิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสโมสรฯ ในลำดับแรก

เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติ แฟนฉลามพันธุ์แท้ที่ได้รับสิทธิ์สมัครสมาชิกตลอดชีพ

เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ที่สโมสรฯ เปิดรับสมัครสมาชิกตลอดชีพ เพื่อตอบแทนความไว้ใจที่แฟนฉลามมอบให้ ด้วยสิทธิ์ประโยชน์ที่ดีที่สุด ในราคาที่เราเชื่อว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายแฟนฉลามพันธุ์แท้ได้ในระยะยาว สิทธิ์ดังกล่าวทางสโมสรฯ จึงอยากมอบให้กับแฟนชลบุรี เอฟซี ที่มอบศรัทธาฟ้า-น้ำเงิน และให้การสนับสนุนอยู่เคียงข้างสโมสรฯ และนักฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอที่สุดใน 5 ฤดูกาลล่าสุด ที่ผ่านมา 2015-2016-2017-2018-2019

โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกตั๋วปี แบบระบุที่นั่ง (แพคเกจโกลด์ หรือ ซิลเวอร์) ใน “ชื่อ และ นามสกุล” เดียวกันเท่านั้น

ถ่ายทอด DNA ฉลามจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อให้ลูกหลาน หรือคนที่คุณรัก

 • โดยสามารถส่งต่อให้ทายาท (ลูก-หลาน) สมาชิกในครอบครัว (พ่อ-แม่-พี่-น้อง) หรือคนที่คุณรัก (สามี-ภรรยา) ได้ ซึ่งในขั้นตอนการสมัคร สามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์ในสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพได้ 3 ลำดับ (สำหรับกรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวร ซึ่งต้องกำหนดตั้งแต่วันที่สมัคร และกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ภายหลัง ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับสโมสรฯ กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมตราประทับสโมสรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพ กรณีอื่นๆ (นอกเหนือจาก กรณีเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวร) เช่น การขายสิทธิ์, ส่งต่อให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่ได้กำหนดไว้ ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิ์เพื่อออกใบสมาชิกตลอดชีพใบใหม่ ได้ที่สโมสรฯ กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมตราประทับสโมสรฯ เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายการออกบัตรใหม่และค่าธรรมเนียมรวม 10,000 บาท

สมาชิกตลอดชีพไม่เปิดรับสมัครทุกฤดูกาล ค่าสมาชิกมีความยืดหยุ่น

โดยในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ สโมสรชลบุรี เอฟซี จะเปิดรับสมัครสมาชิกตลอดชีพเป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นการทำลองนำเสนอสิทธิ์ประโยชน์ที่ดีที่สุด สำหรับแฟนฉลามชลพันธุ์แท้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งในฤดูกาลต่อๆ สโมสรฯจะนำข้อเสนอแนะจาก สมาชิกรายปีกลุ่มแรกเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปเรื่อยๆ โดยอาจจะไม่ได้เปิดรับสมาชิกรายปีในทุกฤดูกาล หรือมีจำนวนสมาชิกที่เปิดรับสมัครไม่เท่ากันในแต่ละฤดูกาล รวมถึงค่าสมาชิกจะมีการปรับตามค่าเงินและสภาพเศรษฐกิจในทุกๆ ปีที่เปิดรับสมัครตามความเหมาะสม

ตอบแทนความไว้วางใจ ด้วยสิทธิประโยชน์สูงสุดที่สโมสรฯ ตั้งใจมอบให้

สำหรับ “แฟนฉลามพันธุ์แท้” สมาชิกตลอดชีพที่ให้การไว้วางใจเลือกสมัครกับสโมสรฯ นอกจากการประเมินความคุ้มค่าจากสิทธิประโยชน์ก่อนเลือกสมัคร เราเชื่อว่าท่านยังให้ความเชื่อใจ และศรัทธาเต็มเปี่ยม กับสโมสรชลบุรี เอฟซี ของพวกเรา

ตลอดจนเชื่อมั่นในศักยภาพของชลบุรี เอฟซี ที่มีการบริหารแบบสโมสรฟุตบอลอาชีพ ที่เน้นความยั่งยืน พัฒนาทั้งโครงสร้างต่างๆ และบุคลากรตั้งแต่เยาวชน-นักฟุตบอล-จนถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมความมั่นคงสม่ำเสมอของสโมสรฯ เกือบ 2 ทศวรรษที่ก่อตั้ง, 15 ปีต่อเนื่อง บนไทยลีก ลีกสูงสุดของฟุตบอลไทย

แม้ข้อมูลเบื้องต้น และประวัติการดำเนินการที่ผ่านมา จะไม่สามารถการันตีการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้ 100% กับคำถามที่หลายท่านสงสัยว่า หากสโมสรฯต้องปิดตัวลงในวันข้างหน้า จะมีการเยียวยาผลกระทบกับสมาชิกตลอดชีพอย่างไรบ้าง ซึ่งตอนนี้แม้ทางสโมสรฯ จะยังไม่มีนโยบายเยียวยากรณีสโมสรฯ ปิดตัวลงในอนาคตข้างหน้า แต่เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพ เสถียรภาพ และประสบการณทำงานของทีมงานผู้บริหารกว่า 20 ปีในวงการฟุตบอลไทย เราจะสามารถดำเนินการในปีต่อๆ ไป ให้ท่านได้รับสิทธิ์ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มากที่สุดเท่าที่สโมสรชลบุรี เอฟซี จะมอบให้ได้ เพื่อตอบแทนหัวใจของ “แฟนฉลามชลสมาชิกตลอดชีพ” ทุกท่าน