ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน Pre-Order : Donation Boxset สำเร็จ

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน Pre-Order : Donation Boxset สำเร็จ 1,000 ท่านแรก ได้รับกระเป๋าเก็บความเย็น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ *หมายเหตุ : บางท่านได้ทำการจองมากกว่าหนึ่งเซต แต่รายชื่อจะ…

อ่านต่อ...