Fixtures & Results

TBD

บีจี ปทุม v ชลบุรี

TBD

การท่าเรือ v ชลบุรี

19:30

ชลบุรี v นครราชสีมา

18:30

ลำปาง v ชลบุรี

17:30

ชลบุรี v เชียงราย

18:00

สุโขทัย v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v ราชบุรี

3 - 1

แบงค็อก v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v ขอนแก่น

2 - 1

หนองบัว v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v เมืองทอง

3 - 1

ประจวบ v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ลำพูน

2 - 0

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

5 - 3

ชลบุรี v เทโร

1 - 0

ชลบุรี v การท่าเรือ

1 - 0

นครราชสีมา v ชลบุรี

1 - 0

นครปฐม v ชลบุรี

4 - 0

ชลบุรี v ลำปาง

1 - 1

เชียงราย v ชลบุรี

2 - 1

นครปฐม v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v สุโขทัย

1 - 1

ราชบุรี v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v แบงค็อก

0 - 3

ขอนแก่น v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v หนองบัว

1 - 5

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ประจวบ

0 - 2

ลำพูน v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v บีจี

2 - 3

ชลบุรี v บุรีรัมย์

0 - 2

เทโร v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v ประจวบ

4 - 1

บีจี ปทุม v ชลบุรี

2 - 2

ราชบุรี v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v นครราชสีมา

2 - 1

ชลบุรี v ประจวบ

1 - 2

สมุทรปราการ v ชลบุรี

0 - 1

แบงค๊อก v ชลบุรี

2 - 1

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

1 - 1

เชียงใหม่ v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v แบงค๊อก

2 - 1

สุพรรณ v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v เทโร

1 - 3

เมืองเลย v ชลบุรี

1 - 0

เชียงราย v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v ท่าเรือ

2 - 0

ชลบุรี v ขอนแก่น

3 - 2

หนองบัวพิชญ v ชลบุรี

0 - 1

เชียงใหม่ v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v เมืองทอง

3 - 0

ชลบุรี v ราชบุรี

2 - 1

เชียงใหม่ v ชลบุรี

0 - 0

นครราชสีมา v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 2

ประจวบ v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v สมุทรปราการ

1 - 2

ท่าเรือ v ชลบุรี

4 - 0

ชลบุรี v อุดรธานี

1 - 1

ชลบุรี v เชียงใหม่

1 - 0

แบงค๊อก v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v สุพรรณ

2 - 0

เทโร v ชลบุรี

2 - 3

ชลบุรี v เชียงราย

0 - 7

ขอนแก่น v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v หนองบัว

3 - 3

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v บีจี ปทุม

1 - 1

ระยอง v ชลบุรี

0 - 0

ชลบุรี v สุโขทัย

0 - 2

ชลบุรี v สมุทรปราการ

2 - 1

การท่าเรือ v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v บีจี ปทุม

0 - 0

ราชบุรี มิตรผล v ชลบุรี

4 - 3

สิงห์ เชียงราย v ชลบุรี

4 - 1

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

5 - 1

ทรู แบงค็อก v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v โปลิส เทโร

0 - 1

ชลบุรี v พีที ประจวบ

0 - 0

ตราด v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v เมืองทอง

2 - 0

นครราชสีมา v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 2

สุโขทัย v ชลบุรี

4 - 1

สมุทรปราการ v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v การท่าเรือ

2 - 1

บีจี v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v ราชบุรี

0 - 3

ชลบุรี v เชียงราย

0 - 0

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v แบงค็อก

1 - 2

โปลิศ เทโร v ชลบุรี

1 - 0

ประจวบ v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v ตราด

06:27

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

04:22

ชลบุรี v ธ.กรุงเทพ

06:46

ชลบุรี v ธนาคารกรุงไทย

04:53

ชลบุรี v บีอีซี ทโรศาสน

07:30

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

10:13

ชลบุรี v ไทยฮอนด้า

1 - 0

เมืองทอง v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v นครราชสีมา

4 - 0

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ระยอง

1 - 2

ชลบุรี v ชัยนาท

0 - 2

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 1

ตราด v ชลบุรี

3 - 0

ชลบุรี v พีทีที

2 - 0

ราชบุรี v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v เชียงราย

2 - 1

ชลบุรี v นครราชสีมา

2 - 1

เชียงใหม่ v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v สุโขทัย

2 - 1

ชลบุรี v แบงค็อก

0 - 2

ประจวบ v ชลบุรี

0 - 0

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

2 - 2

การท่าเรือ v ชลบุรี

1 - 0

สมุทรปราการ v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 0

ชัยนาท v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v เมืองทอง

1 - 0

พีทีที v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ราชบุรี

1 - 0

เชียงราย v ชลบุรี

2 - 1

เจแอล เชียงใหม่ - ชลบุรี เอฟซี

3 - 3

ชลบุรี v ตราด

3 - 3

ไทย ฮอนด้า v ชลบุรี เอฟซี

4 - 0

นครราชสีมา v ชลบุรี

7 - 5

ชลบุรี v เชียงใหม่

0 - 0

สุโขทัย v ชลบุรี

2 - 4

แบงค็อก v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v ประจวบ

3 - 0

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

2 - 3

ชลบุรี v การท่าเรือ

0 - 2

ชลบุรี v สมุทรปราการ

2 - 2

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v เชียงราย

5 - 0

การท่าเรือ v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v นครราชสีมา

1 - 2

อุบล v ชลบุรี

2 - 4

ชลบุรี v แบงค็อก

0 - 0

ประจวบ v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v แอร์ฟอร์ซ

4 - 1

เมืองทอง v ชลบุรี

4 - 6

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

1 - 2

ชลบุรี v พัทยา

0 - 0

ชัยนาท v ชลบุรี

4 - 1

ชลบุรี - โปลิศ เทโร

0 - 2

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 1

ราชบุรี v ชลบุรี

5 - 1

ชลบุรี v เมืองทอง

3 - 1

ชลบุรี v เทโร

7 - 4

บางกอกกล๊าส v ชลบุรี

5 - 1

ชลบุรี v ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

2 - 0

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

1 - 2

สุโขทัย v ชลบุรี

1 - 2

ขอนแก่น v ชลบุรี

3 - 1

ราชนาวี v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v การท่าเรือ

0 - 1

นครราชสีมา v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v อุบล

2 - 1

แบงค็อก v ชลบุรี

4 - 2

ชลบุรี v ประจวบ

1 - 2

แอร์ฟอร์ซ v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v เมืองทอง

1 - 0

พัทยา v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ชัยนาท

2 - 1

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v ราชบุรี

0 - 1

เทโร v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

0 - 1

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v สุโขทัย

1 - 1

ชลบุรี v ราชนาวี

1 - 0

เชียงราย v ชลบุรี

1 - 2

ชลบุรี v บุรีรัมย์

5 - 1

ชลบุรี v เทโร

3 - 1

สุโขทัย v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

3 - 1

เชียงราย v ชลบุรี

5 - 6

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 1

ชลบุรี v อุบล

1 - 3

การท่าเรือ v ชลบุรี

2 - 2

ราชนาวี v ชลบุรี

5 - 0

ชลบุรี v ไทยฮอนด้า

7 - 2

แบงค็อก v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

4 - 6

เชียงใหม่ v ชลบุรี

5 - 1

ราชบุรี v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ศรีสะเกษ

1 - 4

ซุปเปอร์พาวเวอร์ v ชลบุรี

3 - 1

เมืองทอง v ชลบุรี

5 - 2

นครราชสีมา v ชลบุรี

3 - 2

อยุธยาUTD v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v พัทยา

1 - 3

เทโร v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v สุโขทัย

3 - 0

บางกอกกล๊าส v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v เชียงราย

0 - 0

อุบล v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v การท่าเรือ

1 - 3

ไทยฮอนด้า v ชลบุรี

0 - 0

ชลบุรี v ราชนาวี

1 - 5

ชลบุรี v แบงค็อก

0 - 1

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ราชบุรี

1 - 2

ศรีสะเกษ v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v ซุปเปอร์พาวเวอร์

0 - 3

ชลบุรี v เมืองทอง

0 - 0

ชลบุรี v นครราชสีมา

2 - 1

พัทยา v ชลบุรี

2 - 2

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

4 - 2

ชลบุรี v ศรีสะเกษ

0 - 3

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 1

แบงค็อก v ชลบุรี

4 - 1

ชลบุรี v ราชนาวี

1 - 1

บางกอกกล๊าส v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ราชบุรี

1 - 3

บีอีซี v ชลบุรี

1 - 4

ระยอง v ชลบุรี

0 - 3

ชลบุรี v เมืองทอง

0 - 2

อาร์มี่ v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v นครราชสีมา

1 - 0

โอสถสภา v ชลบุรี

2 - 4

หนองบัว v ชลบุรี

7 - 2

ชลบุรี v ชัยนาท

1 - 2

ชลบุรี v ศรีสะเกษ

1 - 2

สุโขทัย v ชลบุรี

0 - 0

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

0 - 2

พัทยา v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v เชียงราย

1 - 1

บีบีซียู v ชลบุรี

0 - 2

สิงห์บุรี v ชลบุรี

1 - 0

ศรีสะเกษ v ชลบุรี

5 - 6

แอร์ฟอร์ซ v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v แบงค็อก

3 - 2

ราชนาวี v ชลบุรี

2 - 1

ชลบุรี v บางกอกล๊าส

0 - 0

ราชบุรี v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v เทโร

1 - 0

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v อาร์มี่

0 - 0

นครราชสีมา v ชลบุรี

3 - 2

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

1 - 4

สมุทรสาคร v ชลบุรี

3 - 0

ชลบุรี v โอสถสภา

1 - 4

ชัยนาท v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v สุโขทัย

1 - 2

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

1 - 2

ชลบุรี v พัทยา

0 - 1

การไฟฟ้า v ชลบุรี

9 - 0

โตเกียว (JPN) v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v ย่างกุ้ง (MYA)

0 - 1

ชลบุรี v บุรีรัมย์

2 - 3

ศรีสะเกษ v ชลบุรี

1 - 2

สุโขทัย v ชลบุรี

3 - 1

พัทยา ยูไนเต็ด v ชลบุรี

0 - 4

ปทุมธานี v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ขอนแก่น

2 - 0

ชลบุรี v ม.ราชพฤกษ์ เมืองนนท์ ยูไนเต็ด

3 - 2

เรย์โซล (JPN) v ชลบุรี

4 - 1

ชลบุรี v คิตฉี (HKG)

0 - 1

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

0 - 1

สุพรรณบุรี v ชลบุรี

1 - 6

ทีโอที v ชลบุรี

2 - 0

ชลบุรี v ราชบุรี

2 - 1

ราชบุรี v ชลบุรี

0 - 1

เพื่อนตำรวจ v ชลบุรี

6 - 7

บางกอก FC v ชลบุรี

0 - 1

ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด v ชลบุรี

4 - 0

ปักกิ่ง (CHN) v ชลบุรี

3 - 0

ชลบุรี v เซาท์ไชน่า (HKG)

2 - 2

ชลบุรี v ราชบุรี

1 - 0

ราชบุรี v ชลบุรี

0 - 1

บางกอกกล๊าส เอฟซี v ชลบุรี

5 - 6

เชียงราย ยูไนเต็ด v ชลบุรี

0 - 1

ตรัง เอฟซี v ชลบุรี

0 - 4

ราชประชา v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

1 - 0

บางกอกกล๊าส v ชลบุรี

0 - 2

ศุลกากร ยูไนเต็ด v ชลบุรี

3 - 2

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด v ชลบุรี

0 - 4

เพชรบุรี v ชลบุรี

0 - 1

นครศรีธรรมราช v ชลบุรี

5 - 6

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

2 - 1

อาร์มี ยูไนเต็ด v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v บุรีรัมย์

1 - 0

บุรีรัมย์ v ชลบุรี

0 - 0

เมืองทอง ยูไนเต็ด v ชลบุรี

3 - 2

ชลบุรี v เมืองทอง ยูไนเต็ด

1 - 1

ศรีสะเกษ v ชลบุรี

1 - 5

ทีทีเอ็ม พิจิตร v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ศรีสะเกษ

6 - 0

ชลบุรี v มหาสารคาม ยูไนเต็ด

0 - 2

ปราจีนบุรี v ชลบุรี

1 - 2

เมืองทอง v ชลบุรี

1 - 2

เมืองทอง v ชลบุรี

0 - 2

ทหารบก v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v บางกอกกล๊าส

1 - 0

บางกอกกล๊าส v ชลบุรี

0 - 2

พัทยา v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v พิษณุโลก

0 - 2

พิษณุโลก v ชลบุรี

4

ชลบุรี v สมุทรสงคราม

1 - 0

ชลบุรี v สมุทรสาคร เจเค

2 - 0

ปินห์เยือง (VIE) v ชลบุรี

2 - 1

โอสถสภา v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v ปินห์เยือง (VIE)

1 - 4

พัทยา v ชลบุรี

4 - 0

ชลบุรี v เมดัน (INA)

3 - 1

ชลบุรี v เคดาห์ (MAS)

2 - 1

อีสเทิร์น (HKG) v ชลบุรี

6 - 0

ชลบุรี v ฮานอย (VIE)

0 - 2

ฮานอย (VIE) v ชลบุรี

0 - 1

เคดาห์ (MAS) v ชลบุรี

4 - 1

ชลบุรี v อีสเทิร์น (HKG)

3 - 1

เมลเบิร์น (AUS) v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v กัมบะ โอซาก้า (JPN)

2 - 2

ชลบุรี v ชุนนัม (KOR)

1 - 0

ชุนนัม (KOR) v ชลบุรี

3 - 1

ชลบุรี v เมลเบิร์น (AUS)

1 - 1

กัมบะ โอซาก้า (JPN) v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v ธ.กรุงไทย

00:00

ทีโอที v ชลบุรี

1 - 0

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

3 - 2

ธ.กรุงเทพ v ชลบุรี

2 - 2

ชลบุรี v ธ.กรุงไทย

0 - 1

ชลบุรี v บีอีซี ทโรศาสน

1 - 1

ชลบุรี v โอสถสภา

0 - 0

ชลบุรี v การท่าเรือ

0 - 1

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

1 - 0

ชลบุรี v การไฟฟ้า

2 - 3

ชลบุรี v พนักงานยาสูบ

2 - 2

ชลบุรี v ทหารบก

1 - 1

ไทยฮอนด้า v ชลบุรี

0 - 2

ชลบุรี v ม.กรุงเทพ

2 - 2

การไฟฟ้า v ชลบุรี

0 - 1

ชลบุรี v สุพรรณบุรี

2 - 2

ชลบุรี v พนักงานยาสูบ

1 - 1

ทหารบก v ชลบุรี

1 - 1

ชลบุรี v ไทยฮอนด้า

1 - 1

ม.กรุงเทพ v ชลบุรี

3 - 0

ชลบุรี v ธ.กรุงเทพ

0 - 2

ธ.กรุงไทย v ชลบุรี

0 - 0

ชลบุรี v เทโร

3 - 3

โอสถสถา v ชลบุรี

1 - 3

ชลบุรี v การท่าเรือ